Schoolreglement: 

Lees hier  het volledige (vernieuwde) schoolreglement.

Lees hier bijlage A - adressen 1718-

Lees hier bijlage B - organigram 1718-

Lees hier bijlage C - toestemming bib/zwemmen 1718-

Lees hier bijlage D - bijdragen 1718-

Lees hier bijlage E - pestactieplan 1718-

Lees hier bijlage G - luizen 1718-

Lees hier bijlage F - besmettelijke ziekten 1718-

Lees hier bijlage H - ouderlijk gezag 1718-

Lees hier bijlage I - je CLB helpt 1718-

Sint-Calasanz

Vrije basisschool

Hoge weg 15 - Witvenstraat 59

2940 Hoevenen

Tel. 03 660 13 60

Fax. 03 664 30  90