Schoolvisie:

 

Wees welkom kind in Sint-Calasanz, ga met ons mee, geef jezelf een kans.

Wil je met ons samen spelen en leren, dan valt er bij ons heel wat uit te proberen.

In een open sfeer willen we leren van elkaar, we willen vreugde en verdriet met jou delen door 't jaar.

In een sfeer van vriendschap, respect en waardering, wordt 'leven' op onze school een hele ervaring.

Wees welkom kind met je verhaal en je dromen, al vraagt het soms inspanning om er te komen.

Met duidelijke afspraken in een schoolreglement, vragen we begrip van de ouders daaromtrent.

Vanuit onze christelijke waarden dulden we geen pesterij vanuit onze geloofsovertuiging hoort iedereen erbij.

Zo willen we een school zijn waar groot en klein, zich thuis kan voelen, zichzelf kan zijn.

Sint-Calasanz

Vrije basisschool

Hoge weg 15 - Witvenstraat 59

2940 Hoevenen

Tel. 03 660 13 60

Fax. 03 664 30  90